Praktijkopleiding marktonderzoek les 01: Inleiding in het Nederlandse marktonderzoekslandschap

Inzicht in de markt van marktonderzoeksbureaus

Het Nederlandse marktonderzoekslandschap: hoe ziet dat er eigenlijk uit? Hoeveel groot is deze markt, welke partijen zijn er en welke rollen kan je vervullen? In deze les gaan we ook in op de MOA, de Nederlandse belangenbehartiger voor het vakgebied marketing intelligence. In de eerste video leer je welke bureaus er zijn, in welk soort bureaus we deze kunnen indelen en delen we omzetcijfers over de markt van marktonderzoek als geheel:

De MOA

De MOA is het expertisecentrum voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics. De MOA behartigt de belangen van het vak en doet dat zowel namens de bureaus als namens bedrijven waar onderzoek en analytics een rol speelt. In onderstaande video leer je meer over wat de MOA allemaal doet:

Bedrijfsonderzoeker versus bureauonderzoeker

In de laatste video bij deze les gaan we dieper in op de rol van marktonderzoek binnen bedrijven (ofwel “aan opdrachtgeverszijde”). En de verschillen tussen marktonderzoeksrollen bij bureaus en bij opdrachtgevers.

Scroll naar boven