Praktijkopleiding marktonderzoek les 02: Trends en ontwikkelingen binnen marketing intelligence

In deze les gaan we dieper in op trends en ontwikkelingen die het marketing intelligence landschap momenteel sterk beïnvloeden. We behandelen 6 trends, elk via een eigen video. De tekst waarin alle trends beschreven worden, vind je hierboven ook als download. Je vindt er ook de resultaten van de Nationale Onderzoeksmonitor. Daarin zie je hoe mensen uit de branche tegen verschillende trends en ontwikkelingen aan kijken.

Trend 1: het belang van data blijft toenemen

Bedrijven ontwikkelen steeds meer data en worden ook steeds beter in het toepassen van die data. Maar wat betekent dit nu voor de rol van marktonderzoek? En hoe spelen marktonderzoeksbureaus hier op in? De video start met een korte introductie van alle 6 de trends.

Trend 2: full-service bureaus verdwijnen, specialisten komen op

Binnen marktonderzoeksland is sprake van toenemende concurrentie. Marktonderzoeksbureaus voelen daardoor steeds meer de noodzaak om zich te specialiseren.

Trend 3: deelname aan onderzoek loopt terug

Het wordt steeds lastiger deelnemers voor marktonderzoek te vinden. Consumenten worden veel vaker dan jaren geleden voor allerlei onderzoeken benaderd en worden daarmee onderzoeksmoe. Hoe zorg je ervoor dat je nog wél respondenten voor je onderzoek hebt?

Trend 4: smartphone first

De rol van de smartphone binnen onderzoek was al groot, maar zal alleen maar groter worden. Enquêtes moeten daarom ontworpen worden met de smartphone als uitgangspunt.

Trend 5: bedrijven werken “agile”, minder marktonderzoekers nodig

Bedrijven gaan steeds vaker “agile” gaan werken. In multi-disciplinaire teams worden projecten opgepakt en via kortlopende cycli (“Sprints”) wordt regelmatig getoetst of de gezette stappen de juiste zijn. Het betrekken van de klant / eindgebruiker speelt een belangrijke rol binnen de agile aanpak. Dit gaat in een snel tempo, dusdanig snel dat een regulier onderzoekstraject daar vaak niet aan voldoet.

Trend 6: Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is hot en “here to stay”. De toepassingen zijn oneindig en ook voor de marktonderzoekssector biedt het nieuwe kansen. Als je een willekeurig event bezoekt rondom marketing intelligence is de kans groot dat AI één van de hot topics is.

Scroll naar boven