SMI_les 4.2: Schrijfstijl in rapportages

In deze les zoomen we in op schrijfstijl in rapportages en geven we je praktische tips voor o.a. veel voorkomende dilemma’s.

Opdracht alternatieve formuleringen

Hieronder zie je een aantal zinnen uit fictieve rapportages. Bedenk per zin een alternatieve formulering waarin je géén percentages gebruikt. Upload je alternatieve formuleringen in PDF-format.

  1. We zien dat 32% van de kopers de verpakking (zeer) belangrijk vindt
  2. 60% van de klanten is niet van plan om het product kopen
  3. Uit de resultaten blijkt dat 75% van de ouders hun jongste kind heeft ingeschreven voor meerdere scholen
  4. 20% van de ouderen (65+) geeft aan vaak naar het programma te kijken

Opdracht herschrijf rapportageslide

Hieronder zie je een beschrijvende samenvatting van de resultaten van een onderzoek. De hoofddoelstelling van dit onderzoek is: De optimale positionering voor product X bepalen om de verkoop te maximaliseren. Schrijf o.b.v. deze beschrijvende samenvatting een korte concluderende tekst, waarin je de conclusie(s) uit de resultaten haalt en adviezen geeft. Je kunt ook andere tips uit deze e-learning toepassen als je wilt! Upload jouw tekst in PDF-format.

Samenvatting

Het onderzoek is onder een brede groep Nederlanders uitgezet om te peilen in hoeverre er interesse is in de aanschaf van zonnepanelen binnen huishoudens die de beschikking hebben over een (deels) plat dak. De grootste groep (63%) is slechts een klein beetje op de hoogte van de mogelijkheden om zelf zonne-energie op te wekken voor het huishouden. Bijna twee derde van de doelgroep is geïnteresseerd in de aanschaf van product X. De belangrijkste sterktes van product X zijn volgends de doelgroep: plug & play, de verplaatsbaarheid, de makkelijke installatie, de flexibiliteit van het product, en het niet hoeven betalen van installatiekosten. Hoge installatiekosten en de grote investering in één keer zijn overigens belangrijke barrières om zonnepanelen aan te schaffen. De belangrijkste afwegingen van geïnteresseerden om zonnepanelen aan te schaffen komen voort uit een duurzaamheids- of besparingsmotief. Het besparingsmotief is voor 71% van de doelgroep van toepassing, het duurzame motief voor 52% van de doelgroep. Mensen die niet in product X geïnteresseerd zijn, twijfelen vooral aan de kwaliteit van het product.

Dit was de laatste les en opdracht van deze e-learning! Hopelijk vond je het leuk en nuttig om te volgen!

Scroll naar boven