SMI_les 3.3: Structuur in rapportages

In deze les zoomen we in op rapportages en geven we praktische tips over hoe je jouw rapportages kunt structureren.

Opdracht visuele slide

Hieronder zie je de tekst van een tekstuele slide uit een PowerPoint rapportage (de schuingedrukte tekst). Maak hier een meer visuele variant van, herformuleer naar wens en formuleer duidelijke koppen. Je kunt dit doen in een programma naar keuze. Upload vervolgens jouw variant in PDF.

Naast het ontwikkelen van video’s zijn testopties (proefperiode of testen / demonstraties in winkels) aan te bevelen zodat mensen kennis kunnen maken met deze nieuwe technologie. Verschillende consumenten geven namelijk aan dat ze het product best wel willen uitproberen. Omdat het gaat om een vernieuwend product, zijn consumenten in eerste instantie vaak afwachtend. Vaak baseren ze hun keuzes dan op gebruikerservaringen of onafhankelijke reviews. Belangrijk daarbij is natuurlijk wel dat de eerste gebruikservaringen goed moeten zijn. Wanneer het product de verwachting overtreft, is de kans het grootst dat mensen er überhaupt een review over willen geven.

Product X is (nog) geen product voor de massa. De belangrijkste aspecten waar de geïnteresseerde doelgroep zich op onderscheidt zijn leeftijd, inkomen en interesse in tech en gadgets. Door je in eerste instantie te richten op de jongere doelgroep met een bovengemiddeld inkomen die early adopter zijn op het gebied van tech en gadgets is de kans op een succesvolle introductie het grootst.

Het is zaak om te weten waar jullie doelgroep zich bevindt en via welke vorm jullie het beste met ze kunnen communiceren. Het is aan te bevelen om met ambassadeurs te werken die bij deze doelgroep goed aanspreken. Zodra de primaire doelgroep goed bereikt wordt, product X leert kennen en de gebruikservaringen positief zijn vergroot je de kans dat de positieve ervaringen gedeeld worden. En dat vervolgens een bredere doelgroep het product ook zal willen uitproberen.

Opdracht Pyramid Principle

Bij de lesmaterialen zie je twee bestanden staan die je nodig hebt voor deze opdracht.

1. Het bestand ‘SMI_Structuur rapportages_Schematische weergave Pyramid Principle’

2. Het bestand ‘SMI_Structuur rapportages – Opdracht vul schema Pyramid Principle in o.b.v. dit rapport’

Vul de schematische weergave van de Minto Pyramid Principle in (bestand 1) op basis van de meegeleverde rapportage (bestand 2). Upload daarna de ingevulde schematische weergave van de Minto Pyramid Principle in PDF-format.

In de volgende les gaan we kort in op het structureren van e-mails.

Scroll naar boven