SMI_les 3.1: Algemene tips voor meer structuur

In onderstaande video geven we je wat algemene tips om structuur aan te brengen in je teksten.

Opdracht algemene tips structuur

Hieronder zie je een platte tekst van een management summary van een fictieve rapportage (de schuingedrukte tekst). Verwerk de volgende algemene structuurtips die je zojuist hebt meegekregen in les 3.1 in onderstaande tekst:

  1. Verzin een creatieve en pakkende titel voor de rapportage waar deze management summary onderdeel van uitmaakt.
  2. Formuleer duidelijke en scanbare (tussen)koppen om de tekst meer structuur te geven.

Upload deze opdracht als PDF.

Voor het onderzoek naar de waardering en begrijpelijkheid van de toekenningsbrief is een brede groep Nederlandse consumenten van 18 jaar en ouder benaderd. Binnen het onderzoek zijn mensen ondervraagd die binnen het huishouden verantwoordelijk zijn voor de financiën. 50% van hen zag variant A van de brief en 50% van hen zag variant B van de brief.

Beide varianten van de brief wekken veel onduidelijkheid op bij consumenten. Het merendeel begrijpt de boodschap niet en koppelt deze foutief terug. Dit ligt vooral aan de rekenvoorbeelden en hoeveelheid geboden informatie in de brief. De brieven worden allebei met een krappe voldoende beoordeeld, waarbij variant A net iets beter scoort dan variant B. Variant A scoort ook net iets beter op de eigenschappen ‘prettige toon’, ‘duidelijkheid’ en ‘aantrekkelijke vormgeving’.

De ondervraagde consumenten geven veel suggesties voor verbetering. Vooral de 2e alinea en de rekenvoorbeelden aan het eind van de brief roepen vragen op. In de open antwoorden wordt daarnaast vaak gezegd dat de brief teveel informatie bevat. Overweeg om bepaalde informatie alleen voor de geïnteresseerden beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld via een link naar de website.

In de volgende les besteden we aandacht aan structuur in voorstellen.

Scroll naar boven