How Brands Grow les 09: kritiek op How Brands Grow

Naast het enthousiasme waarmee de inzichten uit How Brands Grow zijn omarmd, is er ook kritiek. Niet vreemd wanneer er ineens een hele andere marketingaanpak als meest succesvolle strategie wordt geïntroduceerd.

Case Snicker’s gepresenteerd door Mark Ritson (criticus How Brands Grow)

Online kan je veel vinden over discussies die Mark Ritson en Byron Sharp bij verschillende gelegenheden voeren. Hieronder hebben we een video van Mark Ritson geplaatst waarin hij een Snicker’s case presenteert waarbij naast “distinctiveness” ook “differentiation” een belangrijke voorwaarde is voor succes. Leuk om te zien dat hij net andere nuances legt, maar dat hij en Byron Sharp het over veel zaken ook gewoon eens zijn.

Eindopdracht

Aan het einde van deze training willen we jou vragen hoe de lessen en wetten uit How Brands Grow jouw dagelijkse werk (zullen) beïnvloeden. Ga jij anders naar zaken kijken dan je deed? Of worden bepaalde overtuigingen die je al had hierdoor verder versterkt? Geef een voorbeeld van één of meerdere lessen uit How Brands Grow en hoe dat jouw werk beïnvloedt. Of waarvan je verwacht dat dit je werk in de toekomst zal beïnvloeden. Sla je opdracht op als pdf en upload je opdracht hieronder:

Scroll naar boven